Fakta om avfall

Statistik

Sverige återvinner allt mer

Mer återvinning och mindre deponering. Men också mer avfall. Så kan man sammanfatta utvecklingen kring avfallshanteringen.

Sedan 1975 har mängden avfall som återvinns på något sätt, ökat från 60 procent till 99,1 procent. Andelen materialåtervinning har ökat från 6 till 37 procent. Biologisk behandling har ökat från 2 till 16 procent. Förbränning med energiutvinning har ökat från 3 till 46 procent. Deponering, där varken material eller energi återvinns, har samtidigt minskat från 62 till 0,9 procent. Att hushållen i allt högre grad sorterar sina sopor har varit en viktig anledning till att återvinningen har kunnat öka så mycket.

Däremot har mängden avfall ökat. 1975 producerades 2,6 miljoner ton hushållsavfall. 2020 var den siffran strax över 4,8 miljoner ton. En ökning med 81 procent.

Den insamlade och behandlade mängden hushållsavfall från hushåll och verksamheter uppgick år 2022 till 4,7 miljoner ton. Utslaget på hela befolkningen gav varje svensk upphov till 449 kg hushållsavfall, vilket är en minskning med fem procent i jämförelse med 2021.

28 procent, 1,3 miljoner ton, gick till materialåtervinning inklusive återvinning av konstruktionsmaterial 2022. Det motsvarar 123 kg per person, och är en minskning med fem procent jämfört med 2021.

729 310 ton, 16 procent gick till biologisk återvinning. Det motsvarar 69 kg per person vilket är en minskning med tre procent jämfört med 2021.

Deponeringen minskade med 6 procent till 76 tusen ton, vilket motsvarar 7 kg per person. Deponering står för 1,6 procent av den totala behandlingen.

Alla siffror kommer från Svensk Avfallshantering 2022, som släpps en gång årligen av Avfall Sverige. Läs den i sin helhet här.

Pappers- och kartongförpackningar, wellpapp: 148 320 ton pappersförpackningar samlades in för materialåtervinning under 2022. Det motsvarar 17,5 kilo per invånare.

Metallförpackningar: 18 007 ton metallförpackningar samlades in för materialåtervinning 2022.

Plastförpackningar: 2022 samlades 94 955 ton plastförpackningar in för materialåtervinning. Det låter mycket, men plastförpackningar är ett materialslag där många förpackningar hamnar i soporna i stället och därmed inte får chansen att återvinnas. Här finns en stor chans till förbättring, tillsammans kan vi göra skillnad.

Glasförpackningar: 232 977 ton förbrukade glasförpackningar samlades in för materialåtervinning under 2022. Det betyder att varje person i Sverige lämnade in 22,2 kilo glasförpackningar.

Statistiken för förpackningar bygger på underlag från Förpackningsinsamlingen (avvecklades från och med 1 januari 2024)

Senast uppdaterad: 2024-01-08