Fakta om avfall

Pappersförpackningar

Forpackningar Papper

Följ pappersförpackningar från insamling till nya förpackningar eller andra produkter.

Insamlade pappersförpackningar körs till en balningsanläggning där materialet grovsorteras innan det pressas till stora balar som transporteras vidare till pappersbruk.

Större delen av de insamlade pappersförpackningarna levereras till Fiskeby Board i Norrköping. Där kontrolleras kvaliteten genom borrprover från slumpvis utvalda balar. Borrkärnorna analyseras i olika fraktioner: wellpapp, övriga pappersförpackningar, övrigt papper samt övrigt material.

Pappersförpackningarna blandas med vatten i en roterande 30 meter lång trumma. Den fungerar som en tvättmaskin och förpackningarna sönderdelas till enskilda pappersfibrer. Fibrerna separeras från övrigt material som till exempel plastskiktet på insidan av mjölkpaketet. Det så kallade rejektet, dvs allt som inte är pappersfibrer, används för att producera energi som behövs för torkning av pappersmassan på pappersbruket. Massa- och papperstillverkning av återvunna pappersförpackningar kräver mindre mängd energi, endast ca en tredjedel, jämfört med att producera papper från skogsråvara.

Fibrerna förs ut på en vira (en duk med små hål), där vattnet rinner av och går sedan in i pappersmaskinen där de pressas samman i flera fiberlager. Det sammanpressade materialet torkas och bestryks med en blandning av krita, lera och bindemedel för att det ska bli lättare och snyggare att trycka på.

Det färdiga pappret rullas sedan upp på stora rullar som levereras till företag som tillverkar nya förpackningar. Använda mjölkpaket och sockerpåsar blir på så sätt till nya cornflakes- och vällingpaket. Pappret kan också användas till ytskikt på gipsskivor.

Pappersfibrer är så starka att de tål att återvinnas minst 7 gånger. När fibern är utsliten kan den användas i biogasproduktion genom rötning.

Läs mer och se en film om återvinningen av pappersförpackningar.

Senast uppdaterad: 2024-01-22