Sortera och återvinn

Grovsopor

Grovavfall

Trasiga möbler, verktyg utan sladd eller batteri, metallskrot - stekpannor exempelvis - eller annat skrymmande avfall är grovsopor.

Kommunens återvinningscentral tar emot grovsopor. Om du inte har möjlighet att själv lämna det kan du mot en avgift beställa hämtning av kommunen. 

En stor del av grovsoporna kan sorteras för återvinning. Det gäller till exempel träavfall, metallskrot, etc. Second hand-butiker och välgörenhetsorganisationer tar ofta emot begagnade saker om de fortfarande är användbara.

Tänk på att inte lämna grovsopor på återvinningsstationer för förpackningar och tidningar. De hör inte hemma där och varje år läggs det mycket pengar på att städa bort dem.

Fastighetsinnehavares ansvar

Kommunen kan i sina avfallsföreskrifter bestämma att fastighetsinnehavare ska sortera ut grovavfall och hålla det skilt från annat avfall. Med fastighetsinnehavare avses såväl ägare till enskilda fastigheter som ägare till flerfamiljshus.

Fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren får själva avgöra hur utsorteringskravet ska tillgodoses, på eller i anslutning till fastigheten (särskilt utrymme i byggnad, abonnera på hämtning med visst intervall, miljöhus på fastigheten eller gemensamt med annan fastighet etc). Kommunen kan inte ställa krav på hur utsorteringskravet ska uppfyllas.

Eftersom avfallsföreskrifterna är tvingande föreskrifter kan inte en fastighetsägare i hyresavtalet avtala bort skyldigheten att tillhandahålla utsortering av grovavfall som sådan.

Fastighetsägare får själva köra grovavfall till kommunens återvinningscentral. Detta strider inte mot kommunens ensamrätt att borttransportera kommunalt avfall när den möjligheten är reglerad i kommunens avfallsföreskrifter.

Senast uppdaterad: 2023-08-08