Sortera och återvinn

Restavfall

Restavfall

När det farliga avfallet och allt som kan materialåtervinnas sorterats ut finns det ofta en rest kvar - soppåsen. Men den kan också återvinnas!

Blöjor, trasiga plastleksaker som inte innehåller batterier, kuvert, plåster, tops och en mängd annat avfall som inte återvinns på annat sätt blir bränsle i särskilda anläggningar för avfallsförbränning. Det ger både värme och el.

Senast uppdaterad: 2023-08-08