Sortera och återvinn

Farligt

Målarfärg, lim och lack

Målarfärg, lim och lack innehåller ofta lösningsmedel och andra ämnen som kan skada miljön.

Rester av målarfärg, impregneringsmedel, lim, fernissa, spackel och liknande, men även sprayflaskor och nagellack, ska lämnas in på miljöstation eller återvinningscentral. Förpackningar med färgrester, även intorkade, lämnas också där. Det gäller även om färgen är vattenlöslig.

Om avfallet inte lämnas i sin originalförpackning är det viktigt att skriva på vad den innehåller.

Om burken är urskrapad och torr kan den lämnas för återvinning i behållare för plast- eller metallförpackning.

För alla kemikalier gäller att aldrig spola ner rester i toaletten eller hälla ut dem i avloppet. Reningsverken kan inte ta bort de farliga ämnena, utan de följer med ut i vattendragen.

Tips för penseltvätt

Lösningsmedelsbaserad färg

  1. Stryk av det mesta av färgen från penseln på ett papper och doppa penseln i en burk med penseltvätt, lacknafta eller dylikt.
  2. Behåll penseltvätten i burken med locket på för att använda flera gånger.
  3. När den har blivit alltför smutsig lämnar du pensel och penseltvätt till kommunens återvinningscentral.

Vattenbaserad färg

  1. Stryk av så mycket som möjligt av färgen från penslar och rullar på tidnings- eller täckpapper.
  2. Pappret med färg lägger du bland hushållssoporna.
  3. Tvätta sedan penslarna med en omgång vatten i en burk. Därefter kan du skölja penseln under kranen.
  4. Låt burken med vatten stå några dagar så färgresterna sjunker till botten och häll sedan försiktigt av den klara vattenfasen.
  5. Lämna färgslammet till en återvinningscentral.

Senast uppdaterad: 2023-08-07