Fakta om avfall

Vad händer med ditt avfall?

Följ avfallet från soptunnan till nya material eller energi.

Att ta hand om avfallet på ett riktigt sätt är viktigt för att undvika spridning av farliga ämnen eller smittor. För att få ut mesta möjliga nytta av avfallet och göra hanteringen säker tas olika slags avfall omhand på olika sätt.

Via länkarna till vänster kan du se hur olika avfall behandlas.

Vafab Miljö har gjort en barnfilm som visar hur olika material kan hämtas i samma sopbil.

El-Kretsen har tagit fram en film som visar vad producentansvaret innebär

Se kortfilmer om hur förpackningar och tidningar återvinns på respektive sida om glasförpackningar, metallförpackningar, pappersförpackningar och plastförpackningar.

I vissa kommuner sorteras avfallet optiskt. Tekniska Verken i Linköping visar hur det går till i två filmer, en för vuxna och en för barn.

Senast uppdaterad: 2024-01-08