Minska ditt avfall

10 sätt att minska ditt avfall

Visste du att det uppstår 466 kg avfall från varje person – varje år! Det skulle bli ett jättestort sopberg för alla oss som bor i Sverige. För att minska avfallet måste vi hjälpas åt genom att slänga mindre. Svårt? Nej, faktiskt inte. Här visar vi hur du kan minska ditt avfall med tio enkla sätt

Hur mycket kan du minska?

Om du följer dessa 10 tips kan du minska ditt avfall med 115 kg, din klimatpåverkan med 300 kg CO2e och dina kostnader med nästan 10 000 kronor per år.

#1 Säg nej till pappersreklam

#2 Minska matsvinnet

#3 Gilla begagnat 

#4 Låna böcker och e-böcker

#5 Flergångslåda till lunch

#6 Välj flergångspåsar

#7 Länge leve datorn

#8 Ge din telefon ett längre liv

#9 Välj begagnade leksaker

#10 Välj bort engångsprylar hemma

Alla vinner när avfallet försvinner

Att minska avfallet ger många positiva effekter, både för dig, din plånbok, klimatet och miljön. Allt avfall har en gång varit nya produkter. För att producera dem krävdes råvaror, energi och kemikalier. Den största miljöpåverkan under en produkts liv sker i de flesta fall vid tillverkningen. Ju mindre som slängs desto mindre behov av nya produkter och desto mindre påverkas klimat och miljö. Även om materialet i avfallet kan återvinnas är det mycket bättre för klimatet och miljön att undvika att avfallet överhuvudtaget uppstår.

Spara pengar, tid och plats

När avfallet minskar så minskas också dina kostnader för inköp, du sparar tid på att slippa hantera det avfall som uppstår – och det blir mer plats i ditt hem.

Återvinna är bra, förebygga är bäst

Att återvinna avfall är bra, men det är ännu bättre för klimatet och miljön om vi kan jobba förebyggande. Att förebygga avfall är att minska mängden avfall och avfallets farlighet. Det är något du gör innan en produkt blir avfall. Det förebyggande arbetet handlar alltså inte om sortering av avfall utan om saker vi gör vid till exempel inköp, lagring och användning för att förhindra att produkter blir avfall överhuvudtaget.

Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår

Vid varje tips kan du se hur stora effekterna blir i form av minskat avfall, minskad klimatpåverkan och hur mycket pengar du kan spara. Beräkningarna bygger på statistik, livscykelanalyser av produkters miljöpåverkan och, i de fall statistik saknas, på antaganden om en persons förbrukning av olika produkter under ett år.

I exemplen står det CO2e, det står för koldioxidekvivalenter. Det betyder att klimatpåverkan från växthusgaser med olika styrka räknats om till koldioxid. Det är ett sätt att visa den samlade klimatpåverkan.

Senast uppdaterad: 2023-08-14