Sortera och återvinn

Mat

Matavfall

På många platser samlas matrester och annat matavfall in separat. Då kan energin tas tillvara och användas till uppvärmning och drivmedel och näringen användas när ny mat odlas.

Beroende på hur matavfallet behandlas gäller olika regler för vad som ska sorteras ut. Använd alltid de särskilda påsarna för matavfall som delas ut. Och se till att inga plastförpackningar eller andra främmande material följer med. 

Det finns också möjlighet att ha en kompost hemma för matavfall. Innan du börjar kompostera matavfall ska du kontakta kommunen för mer information och anmälan.

Senast uppdaterad: 2023-08-08