Fakta om avfall

Matavfall och trädgårdsavfall

Följ det organiska avfallet från insamling till gödsel och gas.

Drygt 15 procent av avfallet från svenska hushåll behandlas idag biologiskt, antingen genom rötning eller kompostering. Då utvinns näring och energi.

Vid rötning bryts det organiska avfallet ner i syrefri miljö, som i en stor tank. Det ger biogas, som kan användas till uppvärmning eller som drivmedel till fordon.

Kvar blir också ett biogödsel, rikt på näring och humus, som kan användas inom jordbruk.

Matavfall och trädgårdsavfall kan också komposteras. Vid kompostering är det viktigt att avfallet har god tillgång till syre. Det får det antingen genom att man vänder materialet regelbundet eller att man tillför syre på annat sätt.

Genom kompostering bryts avfallet ner och blir till en näringsrik humus (strukturmaterial). Den färdiga komposten blandas ofta med torv eller andra material och kan därefter användas i parker, trädgårdar eller inom jordbruket.

Kompost eller biogödsel kan certifieras. Hela processen kontrolleras då noggrant bland annat för att minimera risken för spridning av tungmetaller, smittämnen och ogräs.

Läs mer om kompostering och rötning.

Senast uppdaterad: 2023-09-26