Fakta om avfall

Glasförpackningar

Forpackningar Ofargat Glas

Följ glasförpackningar från insamling till nya produkter.

Det insamlade glaset hämtas ofta i lastbilar med tvådelat flak, som kan ta både färgat och ofärgat glas samtidigt.

Det mesta glaset samlas i mellanlager innan det fraktas vidare för återvinning i Hammar utanför Askersund, där alla glasförpackningar för återvinning tas om hand.

En första sortering av glaset görs för hand. Sten, metall, plast och andra större material som hamnat fel tas då bort. Mindre föroreningar sorteras bort maskinellt, bland annat med hjälp av magneter, metalldetektorer och vakuumsug. Det färgade glaset delas upp i grönt och brunt med hjälp av fototeknik.

Därefter krossas glaset, för att sedan användas som råvara till nya produkter, tex nya glasförpackningar eller isoleringsmaterialet glasull.

Senast uppdaterad: 2024-06-07