Här återvinner du

Återvinningscentral

Kommunernas bemannade återvinningscentraler tar emot de flesta sorters avfall från hushåll, utom det som du slänger i vanliga soppåsen.

Till återvinningscentraler (ÅVC) kan du lämna:

 • grovsopor, exempelvis trasiga möbler och annan inredning,
 • trädgårdsavfall,
 • farligt avfall, exempelvis elavfall och färg,
 • metallskrot, även den gamla stekpannan,
 • mindre mängder byggavfall,
 • jord, sten och betong.

De tar ofta också emot förpackningar, exempelvis stora wellkartonger eller frigolit som inte kan lämnas i behållarna på återvinningsstationerna. Flera återvinningscentraler tar också emot kläder eller saker som kan återanvändas. På återvinningscentralerna finns personal som kan hjälpa dig rätt.

Återvinningscentraler kan också kallas återvinningsgård, kretsloppspark, återbruk med mera.

Detta kan du vanligtvis inte lämna på din återvinningscentral:

 • restavfall och matavfall - lägg det i rätt soptunna där du bor,
 • däck - lämna till de som säljer däck,
 • läkemedel - lämna till apoteket (förutom cancermediciner som återvinningscentralen tar emot),
 • gasoltuber - lämna till de som säljer gasol,
 • fyrverkeripjäser - lämna till de som säljer fyrverkerier.

 

Senast uppdaterad: 2024-01-22