Sortera och återvinn

Textil

Textilavfall

På många platser samlas textilavfall in separat. Ibland kan du också lämna trasig och hel textil på samma ställe.

Ideella organisationer har många containrar på offentliga platser och ofta också invid återvinningsstationer eller återvinningscentraler. Vissa tar bara emot hela kläder och annan textil som kan återanvändas. Andra tar också emot trasig textil som kan återvinnas. 

Större textilier, som mattor, ryms sällan i dessa containrar. Om de är hela kan de lämnas till en second hand butik. Vissa kommuner tar också emot större textilier på sina återvinningscentraler för återvinning. Kolla vad som gäller där du bor.

Senast uppdaterad: 2023-08-08