Här återvinner du

Polisen

Vapen, sprängämnen och liknande ska lämnas till polisen.

Om du har explosiva avfall ska du kontakta Polisen innan du lämnar ifrån dig det. Ibland krävs särskild transport.

Senast uppdaterad: 2023-08-07