Fakta om avfall

Grovsopor

Det mesta av det som lämnas till återvinningscentralen eller lämnas på deponin (soptippen) kan återvinnas.

Rent trä (utan färg eller impregnering) flisas och skickas till värmeverk för förbränning. Där återvinns energin och blir till el och värme. Det pågår också försök att återanvända rent trä till nytt byggmaterial.

Metallskrot skickas till särskilda mottagare. Där kontrolleras materialet och allt annat än metall sorteras bort. Stora saker och annat skrot som består av många olika metaller plockas isär för hand, klipps sönder eller mals i en kraftig kvarn. Sedan sorteras skrotet efter metalltyp. Erfaren personal tar hjälp av magneter, luftströmmar och vattenbad för att sortera ut aluminium, koppar, järn, stål, nickel, rostfritt, mässing, zink, tenn och bly. Ibland behövs också avancerad apparatur för att få veta exakt vilken eller vilka metaller skrotet innehåller.

Jord, sten, tegel och betong krossas och blir täckningsmaterial på deponier eller bottenlager när man bygger nya vägar, parkeringsplatser och liknande. Tegelsten kan också återanvändas till nya byggnader.

Många fler material kan återvinnas, till exempel fönsterglas. De skärs ut ur ramen och skickas till glasbruk för att bli ny glasråvara. Plastmöbler, isolering och gips är annat som också kan återvinnas, om förutsättningarna är de rätta.

Senast uppdaterad: 2023-09-26