Fakta om avfall

Vad är avfall?

Allt blir förr eller senare avfall. Men enligt lagstiftningen finns det särskilda definitioner för vad som räknas som avfall och som kommunalt avfall.

Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. 

Kommunalt avfall är avfall från privatpersoner, men också liknande avfall från till exempel kontor, restauranger och skolor.

Avfallet kan vara både ett problem och en tillgång. Alla farliga ämnen som fanns i de produkter som vi köpte, de finns också i avfallet vi lämnar efter oss. Om avfallet inte tas omhand på ett riktigt sätt kan det skada både människor och miljön. Men det mesta av de värdefulla ämnen som fanns i det vi köpte en gång, de finns också i avfallet. Därför återvinns mycket av vårt avfall, antingen som material, som humus och näring eller som energi. Avfall kan alltså även ses som en viktig resurs.

De saker som är avfall för dig kan också vara värdefulla för någon annan. Att lämna kläder och saker till återanvändning är därför en bra idé. Ur miljö- och klimatsynpunkt vinner vi oftast mest på att undvika att avfall ens uppstår.

Senast uppdaterad: 2024-02-02