Fakta om avfall

Frågor och svar

Här har vi samlar svar på de vanligaste frågorna om sopor.

Jag har hört att det inte är någon idé att sortera eftersom allt ändå blandas ihop och läggs på tippen eller bränns upp. Är det sant?

Svar: Nej, allt avfall som du sorterar hanteras separat. Avfallet kan dock innehålla en del oönskade ämnen som inte kan materialåtervinnas. De sorteras ut och energiåtervinns eller deponeras. Det är viktigt att avfallet som återvinns till nya produkter har en hög kvalitet och inte innehåller oönskade ämnen.

Är det verkligen miljövänligt att diska ut förpackningar för återvinning?

Svar: Förpackningarna behöver inte vara rengjorda. Det räcker med att de är tömda och att det inte finns några matrester kvar. Rester av tvål och schampo kan med fördel lämnas kvar eftersom det fungerar som rengöringsmedel i samband med plaståtervinningen.

Är det miljömässigt försvarbart att frakta avfall för återvinning kors och tvärs?

Svar: I regeringsutredningen "Resurs i retur" SOU 2001:102 konstateras att återvinning av förpackningar är miljömässigt bra, det sparas både energi och material. Den miljöbelastning som uppstår av extra transporter motiveras av de miljövinster som uppnås. Slutsatserna grundas på sju olika livscykelanalyser som genomfördes 1998-2001. I samma regeringsutredning konstateras även att återvinning av tidningar är miljömässigt bra, slutsatserna grundas på tre olika forskningsrapporter som genomförts 1999-2001.

Får jag ta med mitt avfall från fritidshuset och slänga vid min fasta bostad?

Svar: Nej. Kommunen har ensamrätt till att transportera kommunalt avfall enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. Grundregeln är att varje fastighet ska anslutas till den kommunala avfallshanteringen, så vi slipper ifrån avfallsförbränning på bakgårdar eller att folk gräver ner sitt avfall som var det vanliga för sådär 60 år sedan. Vi vill ju inte skräpa ner, sprida giftig rök eller sprida sjukdomar via vårt avfall, vilket vi riskerar genom att rucka på insamlingskravet.

Lokala undantag kan finnas - kontakta din kommun för att höra vad som gäller där du bor.

Ska jag peta bort vekhållaren från värmeljusen?

Svar: Ja, vekhållaren är gjord av järn, medan själva koppen är av aluminium. Om vekhållaren inte lossas innan den läggs i återvinningen fastnar hela koppen i magneten, där järn sorteras bort. Aluminiumet brinner då upp i smältverket istället för att kunna återvinnas till nytt material.

Såväl vekhållaren som själva koppen lämnas till kommunens insamling av metall. Men var för sig alltså. Om det finns stearinrester kvar kan de läggas i vanliga soppåsen.

Kan man lägga vanligt skrivpapper i tidningsåtervinningen?

Svar: Det går bra att lämna mindre mängder vanligt skrivpapper i tidningsåtervinningen. Om du har stora mängder, om du exempelvis arbetar hemma, bör du kontakta en lokal entreprenör för att få det hämtat separat.

När infördes återvinning i Sverige?

Svar: Människor har sorterat sina sopor för att kunna återanvända eller återvinna dem i alla tider. Gamla kläder har till exempel sytts om eller blivit isolering i husen. För tidningar, glas och textil har det funnits organiserad insamling under väldigt lång tid. Det första officiella pantsystemet för glas inrättades redan 1884.

Dagens system med producentansvar för förpackningar och tidningar infördes 1994. Därefter har producentansvar för elavfall, däck, läkemedel, bilar och batterier tillkommit och fler väntas följa. Producentansvaret innebär att producenterna har en skyldighet att ta hand om avfallet och återvinna eller återanvända det.

Måste jag källsortera?

Svar: Producentansvaren innebär att alla har en skyldighet att sortera ut förpackningar, tidningar, elavfall, läkemedel, däck och batterier och lämna till särskild insamling. Om man saknar möjlighet att lämna exempelvis förpackningar och tidningar vid sin fastighet ska det lämnas vid återvinningsstationer eller andra insamlingsplatser som producenterna hänvisar till. 

Var ska man lämna nagellack och hårspray?

Svar: Gammalt nagellack och sprayburkar är farligt avfall och ska lämnas till kommunens insamling, vanligtvis en miljöstation eller vid återvinningscentralen. 

Vad gör jag med gammalt schampo, krämer och lotion?

Svar: Det bästa är förstås att använda slut på produkterna. Gammal solskyddskräm går till exempel bra att använda som fuktlotion. Om produkterna har blivit gamla måste förpackningarna tömmas i vanliga soppåsen. Därefter kan förpackningarna lämnas till återvinning.

Rester av tvål och schampo kan däremot med fördel lämnas kvar eftersom det fungerar som rengöringsmedel i samband med plaståtervinningen.

Varför ska jag inte lägga kuvert i pappersinsamlingen?

Svar: Limmet på kuverten är det största problemet. Det löses inte upp i processen i pappersbruket utan klumpar ihop sig. Det resulterar i sämre papperskvalitet eller i värsta fall makulering. Samma sak gäller så kallade Post It-lappar. Genom att lägga kuvertet och liknande i soppåsen kan det istället energiåtervinnas.

Vad ska man göra av kasserade dvd- och cd-skivor?

Svar: Dvd- och cd-skivor ska slängas i vanliga soporna. De omfattas inte av producentansvaret för förpackningar och tidningar. Inte heller fodralen ska lämnas till förpackningsinsamlingen – de räknas som en förvaringsask, inte en förpackning. Om kommunen har en särskild insamling för annan plast än förpackningar går det dock bra att lägga fodralen där. Fråga din kommun.

Var jag ska göra av använd frityrolja? Det är fråga om ett par liter.

Svar: Frityrolja bör inte hällas i avloppet eftersom det kan orsaka igensatta ledningar. Ett fåtal kommuner har särskild insamling av matfett, ofta på återvinningscentralen. Om sådan insamling saknas är bästa alternativet att hälla oljan i en plastdunk eller kanske en mjölkkartong, försluta och lägga i vanliga soporna/brännbart. Att just denna förpackning inte kan återvinnas innebär en mindre miljöförlust än igensatta avloppsrör.

Hur ska jag sortera omslagspapper och kvitton?

Svar: Omslagspapper sorteras som en pappersförpackning (tillsammans med kartong). Pappersförpackningar och tidningar återvinns vid skilda pappersbruk som är specialiserade för olika papperskvalitéer. Därför ska det inte läggas tillsammans med tidningar.

Ta bort snören och gärna tejp och släng dem i det vanliga restavfallet.

Kvitton slängs i returpappersbehållaren. Slå in/”paketera” kvittona med någon form av returpapper för att undvika att det blåser omkring på återvinningsstationen. 

Hur ska jag sortera el-proppar (säkringar)?

Svar: Proppar från vanliga elskåp i hushåll kan läggas i soppåsen (deponirest om det finns ett sådant alternativ).

Varför är öppningarna till insamlingskärlen för glasförpackningar så små?

Svar: Det är av säkerhetsskäl - ingen ska kunna skada sig på glaset. De små öppningarna minskar också risken för att främmande material och skräp hamnar i behållarna.

Varför kan jag inte lägga dricksglas i glasåtervinningen?

Svar: Drickglas har en annan glaskvalitet än glasförpackningar. Blandas glaskvaliteterna försämras möjligheterna att återvinna glaset.

Dessutom är det bara förpackningar av glas som omfattas av producentansvaret för förpackningar.

Dricksglas läggs i soppåsen eller lämnas till kommunens återvinningscentral.

Senast uppdaterad: 2023-09-25