Fakta om avfall

Lite deponeras

En halv procent av avfallet från hushåll deponeras, läggs på soptipp.

När sopbilen kommer till anläggningen vägs den och innehållet deklareras. Organiskt och utsorterat brännbart avfall får inte deponeras.

Nya deponier byggs med flera lager tätning och dränering i botten för att regnvatten, som kan laka ut farliga ämnen, ska kunna samlas upp och behandlas.

Deponier som ska ta emot olika typer av avfall byggs med flera avdelningar, så kallade celler, med väggar emellan.

När deponin är full täcks avfallet med olika tätskikt i flera lager för att vatten inte ska kunna tränga in och deponigas inte kunna komma ut. Överst läggs matjord och planteringar görs för att deponin ska kunna användas som exempelvis friluftsområde. Vanligtvis samlas deponigas in genom rörledningar inne i deponin flera år efter det att avfall inte längre läggs här.

Läs mer om deponering.

Senast uppdaterad: 2023-09-26