Sortera och återvinn

Fargat Glas

Glasförpackningar

Flaskor och burkar i glas lämnas som glasförpackningar. Sortera och lämna färgade och ofärgade glasförpackningar var för sig.

Glasförpackningar

Lämna dina glasförpackningar på en återvinningsstation. Du hittar din närmaste återvinningsstation här. Där kan du också se vilka förpackningar du kan lämna på vilken station, samt se uppgift om när en återvinningsstation töms och städas. Om det finns insamling för glasförpackningar i eller vid din fastighet kan du lämna dem där. På många av kommunernas bemannade återvinningscentraler står också insamlingsbehållare för återvinning av förpackningar.

För att glasförpackningar ska kunna återvinnas får de inte blandas med andra föremål. Keramik, porslin, dricksglas och andra produkter av glas som inte är förpackningar ska alltså inte lämnas i återvinningsbehållaren för glasförpackningar. De lämnas som övrigt restavfall eller grovsopor på återvinningscentralen.

  • Glödlampor samlas in tillsammans med el-avfall.
  • Glasflaskor med pant lämnas i butiken.

Färgade och ofärgade glasförpackningar lämnas i olika behållare för att återvinningen ska fungera. Även om samma bil hämtar förpackningar från flera olika behållare, har den separata fack för färgat och ofärgat glas och i vissa fall även för anda typer av förpackningar. De olika förpackningarna hålls skilda åt genom hela återvinningsprocessen.

Se hur återvinningen av glas går till

Undrar du vad som händer med din glasförpackning efter att du lämnat den till återvinning? I den här filmen får du kika in på återvinningsanläggningen!

 

Senast uppdaterad: 2024-01-22