Sortera och återvinn

Mediciner

Läkemedel & mediciner

Mediciner och andra läkemedel kan skada både djur och fiskar om de inte tas om hand på rätt sätt.

Apoteken tar emot överblivna eller för gamla mediciner från hushåll. För använda sprutor och kanyler kan du på de flesta apotek hämta en särskild behållare, som när den är full lämnas till apoteket eller till kommunens insamling av farligt avfall.

För cytostatika (cancermedicin) finns särskilda regler; "normala mängder" kan lämnas till apotek men kommunens återvinningscentral kan också ta emot det. Även kvicksilvertermometrar lämnas till återvinningscentralen.

Tänk på att mediciner aldrig ska spolas ner i toaletten eller hällas ut i avloppet. Reningsverken kan inte ta bort de farliga ämnena, utan de följer med ut i vattendragen.

Senast uppdaterad: 2023-08-07