Fakta om avfall

Textil

Textilsortering

Mycket textil förbränns idag. Genom att sortera det separat skulle mer kunna användas på nytt eller återvinnas till nya produkter eller till ny textil.

Varje år köper varje svensk ungefär 13 kilo textilier. Drygt hälften, 7,6 kilo, läggs i soppåsen när ägaren inte längre vill ha det. Detta förbränns med energiutvinning. Hälften av den textil som eldas upp är hela kläder som skulle kunna återanvändas.

Nytt liv för gammal textil

Mycket textil används på nytt eller återvinns. Det mesta av dessa textilier samlas in av ideella organisationer. De arbetar lite olika. Gemensamt är dock att allt som kommer in sorteras. Hela textilier sorteras i ett stort antal delar beroende på stil, färg, material med mera. Det kräver utbildad personal som vet vad kunderna efterfrågar. I Tyskland och Holland finns exempelvis anläggningar där textil sorteras i 350 olika grupper beroende på färg, material, design med mera. Mycket av den svenska textilen går till anläggningar som dessa, men mindre mängder sorteras också i Sverige.

Hela kläder och andra textilier säljs i Sverige eller skickas utomlands för försäljning. 

En del av textilierna som inte kan återanvändas blir industritrasor, annat återvinns till bilinredning eller isolering. 

Textil som enbart innehåller ett material, exempelvis ren bomull, ull eller polyester, kan återvinnas till nya textilier. De rivs då i bitar som spinns till ny tråd och sedan vävs till nya tyger. 

De flesta textilier tillverkas i bland material. Det forskas för att kunna återvinna även dessa. Till exempel genom att kemiskt skilja olika material åt.

I dag sker det mesta av textilåtervinningen utomlands, men en svensk anläggning finns i Kristinehamn.

Senast uppdaterad: 2023-09-26