Sortera och återvinn

Tradgardsavfall

Trädgårdsavfall

Nästan allt som vuxit i din trädgård kan återvinnas.

Grenar, kvistar och andra växtdelar som kommer från din trädgård eller balkong kan komposteras hemma. För det behövs inga särskilda tillstånd. Avfall från trädgården kan också lämnas på kommunens återvinningscentral. I vissa kommuner kan man beställa ett särskilt kärl för trädgårdsavfall, som töms på samma sätt som den vanliga soptunnan. Komposeringstips hittar du i länkarna till höger.

En del, så kallat invasiva, växter ska dock inte läggas i komposten. Då riskerar man istället att sprida dem så att de konkurrerar ut inhemska arter. Det gäller bland annat jätteloka (även kallad jättebjörnloka), tromsöloka (snarlik jättelokan men växer bara i norra Sverige), jättebalsamin, parkslide och skunkkalla. Totalt finns nu 24 växter på Naturvårdsverkets lista över invasiva främmande arter i Sverige. Samtliga bör läggas i säck i återvinningscentralens container för brännbart avfall. Läs mer genom att klicka på länken till Naturvårdsverkets lista till höger.

Naturvårdsverkets lista över invasiva arter

Senast uppdaterad: 2023-08-21