Sortera och återvinn

Tidningar

Tidningar och andra trycksaker

Tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och andra trycksaker – allt kan återvinnas.

Tidningar

I återvinningsbehållare för tidningar och returpapper lägger du dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger (postorder-, telefon- och resekataloger), reklamblad, broschyrer, kontorspapper, skriv- och ritpapper och pocketböcker. Allt kan återvinnas.

Ta bort plastomslag runt tidningar och reklam och lämna dessa som plastförpackning. Omslagspappret kring skrivarpapper lämnas som pappersförpackning.

Häftklamrar, spiraler och dylikt behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Den 1 januari 2022 tog kommunerna över ansvaret för att samla in returpapper något som tidigare har skötts av producenterna genom Förpackningsinsamlingen. Hur insamlingen kommer att se ut är olika från kommun till kommun. De flesta kommer inte märka av förändringen, men kolla med din kommun hur det fungerar just hos dig. 

Om det finns insamling för tidningar vid eller i din fastighet kan du lämna dem där. På många av kommunernas bemannade återvinningscentraler står också insamlingsbehållare för återvinning av förpackningar och tidningar.

Papper som inte ska läggas i behållare för tidningar är till exempel kuvert och inbundna böcker som istället ska slängas som restavfall. Mjölkförpackningar, omslagspapper och liknande läggs i behållaren för pappersförpackningar.

Senast uppdaterad: 2024-01-08