Fakta om avfall

Sortering av förpackningar

Är det verkligen miljövänligt att diska ut förpackningar för återvinning?
Förpackningarna behöver inte vara rengjorda. Det räcker med att de är tömda och att det inte finns några matrester kvar. Rester av tvål och schampo kan med fördel lämnas kvar eftersom det fungerar som rengöringsmedel i samband med plaståtervinningen.

Ska jag lämna mjuka och hårda plastförpackningar i samma behållare?
Ja, det stämmer. Alla förpackningar av plast, såväl hårda som mjuka, ska lämnas till återvinning. De hanteras på samma anläggning och vi sparar därmed transporter och materialåtervinningen ökar.
Du kan läsa mer om plastförpackningar här.

Kan jag lämna plastförpackningar i en plastpåse i insamlingsbehållaren?
Nej, lämna förpackningarna löst i behållaren. Töm din påse med plastförpackningar i behållaren så att de ligger lösa, för att underlätta återvinningen. Ta av korkar och lock.

Stämmer det att färgat och ofärgat glas ändå blandas?
Nej, det är en myt. För att glasförpackningar ska kunna återvinnas får de inte blandas med andra föremål. Färgade och ofärgade glasförpackningar lämnas i olika behållare för att återvinningen ska fungera. Även om samma bil hämtar förpackningar från flera olika behållare, har den separata fack för färgat och ofärgat glas och i vissa fall även för anda typer av förpackningar. De olika förpackningarna hålls skilda åt genom hela återvinningsprocessen.

Keramik, porslin, dricksglas och andra produkter av glas som inte är förpackningar ska alltså inte lämnas i återvinningsbehållaren för glasförpackningar. De lämnas som övrigt restavfall eller grovsopor på återvinningscentralen.

Varför kan jag inte lägga dricksglas i glasåtervinningen?
Dricksglas har en annan glaskvalitet än glasförpackningar. Blandas glaskvaliteterna försämras möjligheterna att återvinna glaset.

Dessutom är det bara förpackningar av glas som omfattas av producentansvaret för förpackningar.

Dricksglas läggs i soppåsen eller lämnas till kommunens återvinningscentral.

En påse som är silverfärgad på insidan, är det en plast- eller metallförpackning?
Ofta är det angivet på förpackningen hur den ska sorteras, titta gärna i första hand om det finns en symbol eller en utskriven sorteringsangivning. Finns inte det kan du testa följande knep: Knyckla ihop förpackningen. Behåller den formen sorteras den som en metallförpackning, vecklar den ut sig sorteras den som plastförpackning.

Sedan 2020 har Avfall Sverige lanserat ett nytt gemensamt skyltsystem för avfallssortering. Läs mer här.

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2023-12-21