Här återvinner du

Batteriinsamling

Förbrukade batterier kan lämnas i Batteriholkar (som finns vid många återvinningsstationer), på återvinningscentraler samt i butiker som säljer batterier. 

Senast uppdaterad: 2023-09-11