2023-11-16

Nu kan dubbelt så många plastförpackningar återvinnas

Site Zero

Den 15 november invigdes Svensk Plaståtervinning den nya anläggningen Site Zero i Motala. Den är världens största sorteringsanläggning för plastförpackningar, och har kapacitet att ta emot alla plastförpackningar som svenska hushåll lämnar till återvinning.

Site Zero har en kapacitet för 200 000 ton plastförpackningar per år och kommer att kunna ta emot alla plastförpackningar från svenska hushåll. Anläggningen kan också sortera ut många fler plastsorter än tidigare, vilket innebär att i princip alla plastförpackningar från hushåll nu kommer att kunna återvinnas. Genom en mer effektiv plaståtervinning bidrar Site Zero till minskat klimatavtryck, bättre möjligheter att nå de svenska målen för återvinning, minskat behov av fossil råvara och minskade utsläpp och kostnader vid förbränning av avfall.

– Det innebär en fördubbling av plaståtervinningen jämfört med vår tidigare anläggning, som redan var en av de mest effektiva i Europa. Resultatet från testperioden visar att plasten nu kan bli en del av den cirkulära ekonomin, fastslår Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning i ett pressmeddelande.

Källsortering en förutsättning för återvinning

Nu när de tekniska förutsättningarna finns på plats för att återvinna fler förpackningar, är det viktigt att du som konsument fortsätter att källsortera dina plastförpackningar för återvinning. Källsortering är en förutsättning för att förpackningar ska återvinnas. Om de slängs i restavfallet får de inte en chans att bli återvunna, utan bidrar istället till onödiga utsläpp vid förbränning och till en fortsatt efterfrågan på fossil råvara för att kunna tillverka nya förpackningar.

2023-11-20

Sorteringsblad på 33 olika språk

För att göra det lätt att sortera rätt har vi tagit fram sorteringsblad på flera olika språk. Materialet är fritt at…

Läs mer

2023-11-18

Europa minskar avfallet-veckan är här

”Europa minskar avfallet”, European Week for Waste Reduction, är den största kampanjen för att öka medvetenheten om…

Läs mer

2023-11-16

Nu kan dubbelt så många plastförpackningar återvinnas

Den 15 november invigdes Svensk Plaståtervinning den nya anläggningen Site Zero i Motala. Den är världens största so…

Läs mer

2023-11-13

Välkommen till nya sopor.nu

Känner du inte riktigt igen dig? Du är helt rätt - sopor.nu har fått ett modernare utseende och förbättrade funktio…

Läs mer

2023-11-12

Varför ska jag sortera batterier?

Batterier kan innehålla kvicksilver, kadmium och bly - ämnen som orsakar stor skada om de kommer ut i naturen.

Läs mer

2023-10-16

Svenska folkets källsortering minskade växthusgasutsläppen med 500 000 ton under 2022

Den höga viljan att källsortera förpackningar i Sverige har stor effekt på utsläppen av växthusgaser. Det visar ny s…

Läs mer