2023-11-16

Nu kan dubbelt så många plastförpackningar återvinnas

Site Zero

Den 15 november invigdes Svensk Plaståtervinning den nya anläggningen Site Zero i Motala. Den är världens största sorteringsanläggning för plastförpackningar, och har kapacitet att ta emot alla plastförpackningar som svenska hushåll lämnar till återvinning.

Site Zero har en kapacitet för 200 000 ton plastförpackningar per år och kommer att kunna ta emot alla plastförpackningar från svenska hushåll. Anläggningen kan också sortera ut många fler plastsorter än tidigare, vilket innebär att i princip alla plastförpackningar från hushåll nu kommer att kunna återvinnas. Genom en mer effektiv plaståtervinning bidrar Site Zero till minskat klimatavtryck, bättre möjligheter att nå de svenska målen för återvinning, minskat behov av fossil råvara och minskade utsläpp och kostnader vid förbränning av avfall.

– Det innebär en fördubbling av plaståtervinningen jämfört med vår tidigare anläggning, som redan var en av de mest effektiva i Europa. Resultatet från testperioden visar att plasten nu kan bli en del av den cirkulära ekonomin, fastslår Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning i ett pressmeddelande.

Källsortering en förutsättning för återvinning

Nu när de tekniska förutsättningarna finns på plats för att återvinna fler förpackningar, är det viktigt att du som konsument fortsätter att källsortera dina plastförpackningar för återvinning. Källsortering är en förutsättning för att förpackningar ska återvinnas. Om de slängs i restavfallet får de inte en chans att bli återvunna, utan bidrar istället till onödiga utsläpp vid förbränning och till en fortsatt efterfrågan på fossil råvara för att kunna tillverka nya förpackningar.

2024-06-11

Så får du matavfallspåsen att hålla bättre i sommar

Nyligen infördes en lag som kräver att matavfall ska sorteras separat. Många har dock redan erfarenhet av att sorter…

Läs mer

2024-05-16

Kunskapen om källsortering ökar

Tre av fyra känner till att de har skyldighet att källsortera och lämna förpackningar till återvinning. Och betydlig…

Läs mer

2024-05-03

Så ska du göra med plastkorken på pappersförpackningen

Det är med anledning av ny EU-lagstiftning, som träder i kraft 1 juli 2024, som korkarna numer sitter fast på plastf…

Läs mer

2024-04-25

Nu får du inte längre elda upp ditt trädgårdsavfall

Från och med den 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser och det är inte längre tillåtet att elda grenar, löv och ann…

Läs mer

2024-04-16

Illegal dumpning av avfall på återvinningsstationer

Dumpning av avfall, som inte är förpackningar, på återvinningsstationer är ett problem för många kommuner. Det skapa…

Läs mer

2024-03-25

Släng inte dina äggskal i påsk, anledningarna är många

Det sägs att vi i Sverige, i runda slängar, äter 70 miljoner ägg under påskveckan och näst intill alltid kastar vi ä…

Läs mer