Plastguide för det lättare att återvinna

Just nu pratas det mycket om plastförpackningar och kring vilka som ska lämnas till återvinning och vilka som ska kastas i hushållsavfallet eller hanteras på annat sätt. Svaret är kort och enkelt - alla plastförpackningar ska lämnas till återvinning!

Allt återvinns inte till nya plastprodukter idag, men tillsammans med producenter och sorteringsanläggningar driver FTI utvecklingen för att se till att fler förpackningar ska kunna materialåtervinnas i framtiden.

FTI har tagit flera initiativ för att tillverkare, producenter, inköpare och upphandlare ska göra rätt val, dvs val som gör att de förpackningar som sätts på marknaden ska kunna materialåtervinnas i högre grad. FTI utbildar och har tagit fram återvinningsmanualer riktade mot företag och förpackningsutvecklare där effekten av val i designprocessen motiveras och förklaras.

FTI och Svensk Plaståtervinning, en av FTI:s ägare, som driver Europas mest moderna sorteringsanläggning för plast följer ständigt den tekniska utvecklingen inom sorterings- och återvinningsprocesserna. Förhoppningen är att i framtiden kunna materialåtervinna flera typer av förpackningar och då behöver vi ha in dessa för att se vilka utmaningar som finns med olika förpackningar och den teknik som finns.

Här hittar du FTI:s plastguide