2019-10-11

Plastguide för det lättare att återvinna

Skaermavbild 2019 10 11 Kl 110920

Just nu pratas det mycket om plastförpackningar och kring vilka som ska lämnas till återvinning och vilka som ska kastas i hushållsavfallet eller hanteras på annat sätt. Svaret är kort och enkelt - alla plastförpackningar ska lämnas till återvinning!

Allt återvinns inte till nya plastprodukter idag, men tillsammans med producenter och sorteringsanläggningar driver FTI utvecklingen för att se till att fler förpackningar ska kunna materialåtervinnas i framtiden.

FTI har tagit flera initiativ för att tillverkare, producenter, inköpare och upphandlare ska göra rätt val, dvs val som gör att de förpackningar som sätts på marknaden ska kunna materialåtervinnas i högre grad. FTI utbildar och har tagit fram återvinningsmanualer riktade mot företag och förpackningsutvecklare där effekten av val i designprocessen motiveras och förklaras.

FTI och Svensk Plaståtervinning, en av FTI:s ägare, som driver Europas mest moderna sorteringsanläggning för plast följer ständigt den tekniska utvecklingen inom sorterings- och återvinningsprocesserna. Förhoppningen är att i framtiden kunna materialåtervinna flera typer av förpackningar och då behöver vi ha in dessa för att se vilka utmaningar som finns med olika förpackningar och den teknik som finns.

2024-04-16

Illegal dumpning av avfall på återvinningsstationer

Dumpning av avfall, som inte är förpackningar, på återvinningsstationer är ett problem för många kommuner. Det skapa…

Läs mer

2024-03-25

Släng inte dina äggskal i påsk, anledningarna är många

Det sägs att vi i Sverige, i runda slängar, äter 70 miljoner ägg under påskveckan och näst intill alltid kastar vi ä…

Läs mer

2024-03-22

Agera och släck ner under Earth Hour.

På söndag den 23 mars kl. 20.30-21.30 släcker vi ner och sänder en signal till alla makthavare att det är dags att g…

Läs mer

2024-03-20

Sexleksak och humor i kampanj för återvinning

I en innovativ kampanj för att främja återvinning och öka kunskapen om plast har filmerna om "Styrbjörn", en överlig…

Läs mer

2024-03-14

Odla i förpackning

Våren närmar sig och det är dags att böja planera inför säsongens odling. Varför inte använda sånt som antagligen re…

Läs mer

2024-03-13

Känner du till den nya lagen?

Var tredje svensk känner inte till att det är obligatorisk matavfallsinsamling, från den 1 januari i år. Det betyder…

Läs mer