2019-10-14

Rekordinsamling ska ge nytt liv åt elskrot

Viola

I samband med International E-Waste Day den 14 oktober görs den största insamlingen av elektronikavfall någonsin i Norden. Svenska insamlingsorganisationerna uppmanar allmänheten att gå igenom lådor och skåp i jakt på oanvänd elektronik. Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet rapporterade nyligen att bortglömd elektronik är bland det bästa en privatperson kan lämna in till återvinning, då ny teknik gör att en allt större del av elskrotet kan bli till nya produkter.

Bortglömt elskrot gör inte miljön någon tjänst

I rapport gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet, på uppdrag av Avfall Sverige, fann man att bland olika sorters återvinningsbara produkter är det återvinning av elektronik som med betydande marginal gör störst skillnad för klimatet, följt av textil och bildäck. För att producera en ny surfplatta, mobiltelefon, dator eller annan elektronik krävs en rad råvaror. På senare tid har ämnen som kisel, kobolt, kadmium och aluminium blivit allt svårare att få tag på genom gruvbrytning.  

Samtidigt innebär framtagande av så kallat jungfruligt material en stor belastning på miljön, såväl lokalt som globalt. Dels för att vissa metaller ofta bryts i dagbrott, vilket påverkar närområdets ekosystem negativt. Dels för att själva gruvdriften, frakt och förädling av råämnen är en mycket energiintensiv process. Som exempel är stålframställning den största enskilda källan till koldioxidutsläpp i Sverige.

Uppmaning till privatpersoner

Som privatperson är återvinning av gammalt elskrot, det vill säga oanvända apparater och batterier, en av de bättre sakerna du kan göra för klimatet. Elskrot kan återlämnas till återvinningscentraler eller där de köptes.  

Läs mer i rapporten Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner

2024-04-16

Illegal dumpning av avfall på återvinningsstationer

Dumpning av avfall, som inte är förpackningar, på återvinningsstationer är ett problem för många kommuner. Det skapa…

Läs mer

2024-03-25

Släng inte dina äggskal i påsk, anledningarna är många

Det sägs att vi i Sverige, i runda slängar, äter 70 miljoner ägg under påskveckan och näst intill alltid kastar vi ä…

Läs mer

2024-03-22

Agera och släck ner under Earth Hour.

På söndag den 23 mars kl. 20.30-21.30 släcker vi ner och sänder en signal till alla makthavare att det är dags att g…

Läs mer

2024-03-20

Sexleksak och humor i kampanj för återvinning

I en innovativ kampanj för att främja återvinning och öka kunskapen om plast har filmerna om "Styrbjörn", en överlig…

Läs mer

2024-03-14

Odla i förpackning

Våren närmar sig och det är dags att böja planera inför säsongens odling. Varför inte använda sånt som antagligen re…

Läs mer

2024-03-13

Känner du till den nya lagen?

Var tredje svensk känner inte till att det är obligatorisk matavfallsinsamling, från den 1 januari i år. Det betyder…

Läs mer