Rekordinsamling ska ge nytt liv åt elskrot

I samband med International E-Waste Day den 14 oktober görs den största insamlingen av elektronikavfall någonsin i Norden. Svenska insamlingsorganisationerna uppmanar allmänheten att gå igenom lådor och skåp i jakt på oanvänd elektronik. Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet rapporterade nyligen att bortglömd elektronik är bland det bästa en privatperson kan lämna in till återvinning, då ny teknik gör att en allt större del av elskrotet kan bli till nya produkter.

Bortglömt elskrot gör inte miljön någon tjänst

I rapport gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet, på uppdrag av Avfall Sverige, fann man att bland olika sorters återvinningsbara produkter är det återvinning av elektronik som med betydande marginal gör störst skillnad för klimatet, följt av textil och bildäck. För att producera en ny surfplatta, mobiltelefon, dator eller annan elektronik krävs en rad råvaror. På senare tid har ämnen som kisel, kobolt, kadmium och aluminium blivit allt svårare att få tag på genom gruvbrytning.  

Samtidigt innebär framtagande av så kallat jungfruligt material en stor belastning på miljön, såväl lokalt som globalt. Dels för att vissa metaller ofta bryts i dagbrott, vilket påverkar närområdets ekosystem negativt. Dels för att själva gruvdriften, frakt och förädling av råämnen är en mycket energiintensiv process. Som exempel är stålframställning den största enskilda källan till koldioxidutsläpp i Sverige.

Uppmaning till privatpersoner

Som privatperson är återvinning av gammalt elskrot, det vill säga oanvända apparater och batterier, en av de bättre sakerna du kan göra för klimatet. Elskrot kan återlämnas till återvinningscentraler eller där de köptes.  

Läs mer i rapporten Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner