Så bra är Sverige på att återvinna

Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) nya statistik visar att varje person i Sverige i genomsnitt lämnade in 50 kilo förpackningar och 14 kilo tidningar till återvinning under 2020. Totalt samlades 660 828 ton förpackningar och tidningar in, en volym som motsvarar cirka 2,4 miljoner fyllda återvinningsbehållare.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, presenterar årligen statistik över hur mycket förpackningar och tidningar som Sveriges hushåll tillsammans har lämnat till återvinning. Insamlingsstatistiken från 2020 visar att mängden förpackningar som lämnades in till återvinning under året slår rekord och ökade med 8 procent jämfört med året innan. 2019 lämnade varje person i Sverige i genomsnitt in 62 kilo förpackningar och tidningar till återvinning och under 2020 landade siffran på 64 kilo.

Insamlingsstatistiken baseras på mätningar av mängden förpackningar och tidningar som svenska hushåll har lämnat till återvinning på någon av FTI:s över 5000 återvinningsstationer i landet, eller via de 2 miljoner hushåll som återvinner direkt i fastigheten.

Nyfiken på hur det ser ut just i din kommun? På FTI:s webbplats kan du se varje kommuns resultat. Statistiken är sammanställd så att du enkelt kan jämföra siffror för hela Sverige – per kommun, för olika materialslag eller mellan olika år.