Grovsopor

Trasiga möbler, verktyg utan sladd eller batteri, metallskrot - stekpannor exempelvis - eller annat skrymmande avfall är grovsopor.


Kommunens återvinningscentral tar emot grovsopor. Om du inte har möjlighet att själv lämna det kan du mot en avgift beställa hämtning av kommunen. I flerfamiljsbostäder ska det finnas ett särskilt utrymme för grovsopor eller möjlighet att regelbundet lämna grovsopor i en container. Det är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för hanteringen.

En stor del av grovsoporna kan sorteras för återvinning. Det gäller till exempel träavfall, metallskrot, etc. Second hand-butiker och välgörenhetsorganisationer tar ofta emot begagnade saker om de fortfarande är användbara.

Tänk på att inte lämna grovsopor på återvinningsstationer för förpackningar och tidningar. De hör inte hemma där och varje år läggs det mycket pengar på att städa bort dem.Senast uppdaterad: 2017-02-13