2024-05-16

Kunskapen om källsortering ökar

Källsortera

Tre av fyra känner till att de har skyldighet att källsortera och lämna förpackningar till återvinning. Och betydligt fler än tidigare har koll på miljö- och klimatskälen till att återvinna. Men ungdomarna släpar efter både vad gäller kunskapen och viljan att sortera ut sina förpackningar till återvinning. Det visar Återvinningskompassen, en enkät genomförd på uppdrag av kommunernas branschorganisation Avfall Sverige.

Att det finns lagkrav på att vi ska källsortera och lämna förpackningar till återvinning känner 76% till – det är en ökning från 63% år 2022, då FTI genomförde motsvarande undersökning. 

Ännu större ökning ser vi vad gäller kunskapen om de stora vinster som materialåtervinningen innebär för miljön och klimatet, den har gått från 42 till 70%. Det är också miljön som flest anger som skäl till att de sorterar.

Men det är inte alltid så lätt att göra det man vet är rätt. Flera material i samma förpackning gör sorterarna osäkra på vad som ska läggas var. Likaså vad som faktiskt räknas som en förpackning, men denna osäkerhet har mer än halverats sedan 2022.

Ungdomar är sämst på att sortera. 15% tycker att det är svårt eller mycket svårt att göra rätt, de är också mest osäkra på vad som är en förpackning. Men 15% av ungdomarna anger också att de inte orkar källsortera, att jämföra med 0% i gruppen 65+. 

– Det är glädjande att kunskapen kring källsortering ökar. Vi tror att det delvis beror på kommunernas insatser i samband med att de tog över insamlingen av förpackningar vid årsskiftet. Samtidigt visar undersökningen att vi behöver göra mycket mer för att nå den yngre generationen och göra det till en självklarhet även för dem att sortera ut sina förpackningar till återvinning, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige. 

Faktaruta 

Återvinningskompassen genomförs i Avfall Sveriges regi för första gången under 2024. Den omfattar 1 000 intervjuer i form av en webbenkät, utförd av Origo Group.  

Återvinningskompassen kommer att bli en återkommande undersökning för att granska svenskarnas attityd och kunskap kring källsortering av förpackningar, matavfall och textilavfall. Till och med 2023, då producenterna ansvarade för insamlingen av förpackningar, genomförde FTI undersökningen med i stort sett samma frågor kring förpackningar. Resultaten har därmed kunnat jämföras.  

2024-06-11

Så får du matavfallspåsen att hålla bättre i sommar

Nyligen infördes en lag som kräver att matavfall ska sorteras separat. Många har dock redan erfarenhet av att sorter…

Läs mer

2024-05-16

Kunskapen om källsortering ökar

Tre av fyra känner till att de har skyldighet att källsortera och lämna förpackningar till återvinning. Och betydlig…

Läs mer

2024-05-03

Så ska du göra med plastkorken på pappersförpackningen

Det är med anledning av ny EU-lagstiftning, som träder i kraft 1 juli 2024, som korkarna numer sitter fast på plastf…

Läs mer

2024-04-25

Nu får du inte längre elda upp ditt trädgårdsavfall

Från och med den 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser och det är inte längre tillåtet att elda grenar, löv och ann…

Läs mer

2024-04-16

Illegal dumpning av avfall på återvinningsstationer

Dumpning av avfall, som inte är förpackningar, på återvinningsstationer är ett problem för många kommuner. Det skapa…

Läs mer

2024-03-25

Släng inte dina äggskal i påsk, anledningarna är många

Det sägs att vi i Sverige, i runda slängar, äter 70 miljoner ägg under påskveckan och näst intill alltid kastar vi ä…

Läs mer