2023-11-13

Välkommen till nya sopor.nu

Ny Sajt

Känner du inte riktigt igen dig? Du är helt rätt - sopor.nu har fått ett modernare utseende och förbättrade funktioner.

Sorteringsguiden (på startsidan) ”Var lämnar jag” har blivit tydligare. Testa själv att söka på ett föremål så får du hjälp med hur det ska sorteras. Sajten kommer att fyllas på med ytterligare information och guider för att underlätta din sortering och under senhösten kommer den stora nyheten – ”Hitta din återvinningsstation” som hjälper dig att hitta din närmaste återvinningsstation, göra felanmälan men också se senaste tömning.

2023-11-20

Sorteringsblad på 33 olika språk

För att göra det lätt att sortera rätt har vi tagit fram sorteringsblad på flera olika språk. Materialet är fritt at…

Läs mer

2023-11-18

Europa minskar avfallet-veckan är här

”Europa minskar avfallet”, European Week for Waste Reduction, är den största kampanjen för att öka medvetenheten om…

Läs mer

2023-11-16

Nu kan dubbelt så många plastförpackningar återvinnas

Den 15 november invigdes Svensk Plaståtervinning den nya anläggningen Site Zero i Motala. Den är världens största so…

Läs mer

2023-11-13

Välkommen till nya sopor.nu

Känner du inte riktigt igen dig? Du är helt rätt - sopor.nu har fått ett modernare utseende och förbättrade funktio…

Läs mer

2023-11-12

Varför ska jag sortera batterier?

Batterier kan innehålla kvicksilver, kadmium och bly - ämnen som orsakar stor skada om de kommer ut i naturen.

Läs mer

2023-10-16

Svenska folkets källsortering minskade växthusgasutsläppen med 500 000 ton under 2022

Den höga viljan att källsortera förpackningar i Sverige har stor effekt på utsläppen av växthusgaser. Det visar ny s…

Läs mer