Kommunalt avfall

Den behandlade mängden kommunalt avfall* uppgick år 2020 till 4 839 430 ton. Utslaget på hela befolkningen gav varje svensk upphov till 466 kg kommunalt avfall 2020.


37 procent, 1 779 660 ton, gick till materialåtervinning, inklusive återvinning av konstruktionsmaterial. Det motsvarar 171 kg/person och är 10 kilo mer än föregående år.

776 280 ton, gick till biologisk återvinning. Det motsvarar 75 kg/person. Det är i en ökning med 8 kilo sedan 2019. 16 procent av det kommunala avfallet behandlades genom biologisk återvinning 2020.

Energiåtervinningen minskade med nästan 8 procent till 2 240 990 ton, 216 kg/person. 46 procent av det kommunala avfallet gick till energiåtervinning 2020.

Deponering av kommunalt avfall ökade med 14 procent till 42 500 ton, men det är precis som föregående år 4 kg/person. Deponering står för 0,9 procent av den totala behandlingen.

Läs mer om mängden kommunalt avfall på Avfall Sveriges webbplats.

 

*kommunalt avfall är det som tidigare kallades hushållsavfall.  Senast uppdaterad: 2021-06-07