Europa minskar avfallet 2020

Just nu, mellan 21-29 november, pågår Europa minskar avfallet-veckan, en vecka för att lyfta vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Varje år har ett nytt tema. Temat för i år är Osynligt avfall, alltså det avfall som uppstår när saker tillverkas. 

Visste du till exempel att det uppstår 86 kilo avfall när en mobiltelefon tillverkas?  

Läs mer om osynligt avfall här