2020-11-23

Europa minskar avfallet 2020

Minska Avfallet

Just nu, mellan 21-29 november, pågår Europa minskar avfallet-veckan, en vecka för att lyfta vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Varje år har ett nytt tema. Temat för i år är Osynligt avfall, alltså det avfall som uppstår när saker tillverkas.

Visste du till exempel att det uppstår 86 kilo avfall när en mobiltelefon tillverkas?

Läs mer om osynligt avfall här

2024-06-11

Så får du matavfallspåsen att hålla bättre i sommar

Nyligen infördes en lag som kräver att matavfall ska sorteras separat. Många har dock redan erfarenhet av att sorter…

Läs mer

2024-05-16

Kunskapen om källsortering ökar

Tre av fyra känner till att de har skyldighet att källsortera och lämna förpackningar till återvinning. Och betydlig…

Läs mer

2024-05-03

Så ska du göra med plastkorken på pappersförpackningen

Det är med anledning av ny EU-lagstiftning, som träder i kraft 1 juli 2024, som korkarna numer sitter fast på plastf…

Läs mer

2024-04-25

Nu får du inte längre elda upp ditt trädgårdsavfall

Från och med den 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser och det är inte längre tillåtet att elda grenar, löv och ann…

Läs mer

2024-04-16

Illegal dumpning av avfall på återvinningsstationer

Dumpning av avfall, som inte är förpackningar, på återvinningsstationer är ett problem för många kommuner. Det skapa…

Läs mer

2024-03-25

Släng inte dina äggskal i påsk, anledningarna är många

Det sägs att vi i Sverige, i runda slängar, äter 70 miljoner ägg under påskveckan och näst intill alltid kastar vi ä…

Läs mer