Europa minskar avfallet 2021

Just nu pågår Europa minskar avfallet-veckan. Årets tema är Hållbara samhällen!

I år utmanar Europa minskar avfallet-veckan dig att agera tillsammans med andra för att skapa hållbara samhällen. Dessa tider har belyst den roll som små samhällen kan spela i övergången till hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Alla organisationer (icke-statliga organisationer, gräsrotsrörelser, företag, utbildningsinstitutioner, offentliga myndigheter), liksom enskilda medborgare som arbetar med avfallsförebyggande, återanvändning och återvinning kan involvera sig för att nå vårt mål Det finns inget avfall!

För att bygga hållbara samhällen är nyckelordet samarbete mellan individer eller grupper. De osäkra tider vi lever i har visat oss vikten av mänsklig kontakt men framför allt den kraft som människor har i att ändra dagliga vanor. Det hållbara sättet att leva måste spridas på lokal nivå och nå hushåll, kontor, skolor, fabriker, marknader, stadshus, lokala organisationer, gårdar etc.

Årets tema lyfter behovet av att enskilda medborgare och det bredare samhället är engagerade och ser värde och nytta i att bedriva arbetet med cirkulära aktiviteter och att inte skapa avfall. En känsla av solidaritet och samarbete behövs bland individer som tror på ett samhälle som slutar producera avfall och, som agerar tillsammans för att främja en cirkulär ekonomi och nå en hållbar utveckling, genom att upprätthålla en god balans mellan de underliggande miljömässiga, sociala och ekonomiska pelarna. Små, lokala, rättvisa, inkluderande och hållbara samhällen kan spela en stor roll för att driva Europa mot en hållbar framtid.

Hur hållbar är du? Spela vårt spel och se! 

Om Europa minskar avfallet

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Avfall Sverige är nationell samordnare. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.