2021-11-23

Europa minskar avfallet 2021

Ewwr2021 Circularcommunities Photo Instagram Se 01

Just nu pågår Europa minskar avfallet-veckan. Årets tema är Hållbara samhällen!

I år utmanar Europa minskar avfallet-veckan dig att agera tillsammans med andra för att skapa hållbara samhällen. Dessa tider har belyst den roll som små samhällen kan spela i övergången till hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Alla organisationer (icke-statliga organisationer, gräsrotsrörelser, företag, utbildningsinstitutioner, offentliga myndigheter), liksom enskilda medborgare som arbetar med avfallsförebyggande, återanvändning och återvinning kan involvera sig för att nå vårt mål Det finns inget avfall!

För att bygga hållbara samhällen är nyckelordet samarbete mellan individer eller grupper. De osäkra tider vi lever i har visat oss vikten av mänsklig kontakt men framför allt den kraft som människor har i att ändra dagliga vanor. Det hållbara sättet att leva måste spridas på lokal nivå och nå hushåll, kontor, skolor, fabriker, marknader, stadshus, lokala organisationer, gårdar etc.

Årets tema lyfter behovet av att enskilda medborgare och det bredare samhället är engagerade och ser värde och nytta i att bedriva arbetet med cirkulära aktiviteter och att inte skapa avfall. En känsla av solidaritet och samarbete behövs bland individer som tror på ett samhälle som slutar producera avfall och, som agerar tillsammans för att främja en cirkulär ekonomi och nå en hållbar utveckling, genom att upprätthålla en god balans mellan de underliggande miljömässiga, sociala och ekonomiska pelarna. Små, lokala, rättvisa, inkluderande och hållbara samhällen kan spela en stor roll för att driva Europa mot en hållbar framtid.

Hur hållbar är du? Spela vårt spel och se! 

Om Europa minskar avfallet

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Avfall Sverige är nationell samordnare. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

2024-06-11

Så får du matavfallspåsen att hålla bättre i sommar

Nyligen infördes en lag som kräver att matavfall ska sorteras separat. Många har dock redan erfarenhet av att sorter…

Läs mer

2024-05-16

Kunskapen om källsortering ökar

Tre av fyra känner till att de har skyldighet att källsortera och lämna förpackningar till återvinning. Och betydlig…

Läs mer

2024-05-03

Så ska du göra med plastkorken på pappersförpackningen

Det är med anledning av ny EU-lagstiftning, som träder i kraft 1 juli 2024, som korkarna numer sitter fast på plastf…

Läs mer

2024-04-25

Nu får du inte längre elda upp ditt trädgårdsavfall

Från och med den 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser och det är inte längre tillåtet att elda grenar, löv och ann…

Läs mer

2024-04-16

Illegal dumpning av avfall på återvinningsstationer

Dumpning av avfall, som inte är förpackningar, på återvinningsstationer är ett problem för många kommuner. Det skapa…

Läs mer

2024-03-25

Släng inte dina äggskal i påsk, anledningarna är många

Det sägs att vi i Sverige, i runda slängar, äter 70 miljoner ägg under påskveckan och näst intill alltid kastar vi ä…

Läs mer