2020-08-12

Gör det osynliga avfallet synligt

Laptop Unsplash

Helt vanliga saker lämnar avfall efter sig, som vi aldrig ser. Förutom det avfall som uppstår då en förbrukad produkt slängs så uppstår avfall under tillverkningen av produkten.

De flesta människor är medvetna om den mängd avfall som de hanterar hemma och kanske källsorterar för återvinning, men relativt få är medvetna om det avfall som genereras under produktionen av de produkter som de konsumerar, till exempel det avfall som genereras genom utvinning av råvaror, transporter, produktion av bränslen och el, tillverkning, etc.

Några exempel:

En laptop väger ungefär 3 kilo men genererar hela 1 200 kilo osynligt avfall. Gruvavfall och blysmältverks-slagg är exempel på avfallsfraktioner. Kretskort, LCD-modul och CD-ROM / DVD-ROM-enhet bidrar mest till avfallsfotavtrycket på grund av användningen av guld. 

Ett par byxor väger cirka 445 gram och genererar 25 kilo osynligt avfall. Avfallet uppstår vid vävning och framställning av garn, vid tillverkning av insatsmaterial men framförallt vid tygproduktionen. 

Läs mer om osynligt avfall på https://www.osynligtavfall.se

2024-06-11

Så får du matavfallspåsen att hålla bättre i sommar

Nyligen infördes en lag som kräver att matavfall ska sorteras separat. Många har dock redan erfarenhet av att sorter…

Läs mer

2024-05-16

Kunskapen om källsortering ökar

Tre av fyra känner till att de har skyldighet att källsortera och lämna förpackningar till återvinning. Och betydlig…

Läs mer

2024-05-03

Så ska du göra med plastkorken på pappersförpackningen

Det är med anledning av ny EU-lagstiftning, som träder i kraft 1 juli 2024, som korkarna numer sitter fast på plastf…

Läs mer

2024-04-25

Nu får du inte längre elda upp ditt trädgårdsavfall

Från och med den 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser och det är inte längre tillåtet att elda grenar, löv och ann…

Läs mer

2024-04-16

Illegal dumpning av avfall på återvinningsstationer

Dumpning av avfall, som inte är förpackningar, på återvinningsstationer är ett problem för många kommuner. Det skapa…

Läs mer

2024-03-25

Släng inte dina äggskal i påsk, anledningarna är många

Det sägs att vi i Sverige, i runda slängar, äter 70 miljoner ägg under påskveckan och näst intill alltid kastar vi ä…

Läs mer