Gör det osynliga avfallet synligt

Helt vanliga saker lämnar avfall efter sig, som vi aldrig ser. Förutom det avfall som uppstår då en förbrukad produkt slängs så uppstår avfall under tillverkningen av produkten.

De flesta människor är medvetna om den mängd avfall som de hanterar hemma och kanske källsorterar för återvinning, men relativt få är medvetna om det avfall som genereras under produktionen av de produkter som de konsumerar, till exempel det avfall som genereras genom utvinning av råvaror, transporter, produktion av bränslen och el, tillverkning, etc.

Några exempel:

En laptop väger ungefär 3 kilo men genererar hela 1 200 kilo osynligt avfall. Gruvavfall och blysmältverks-slagg är exempel på avfallsfraktioner. Kretskort, LCD-modul och CD-ROM / DVD-ROM-enhet bidrar mest till avfallsfotavtrycket på grund av användningen av guld. 

Ett par byxor väger cirka 445 gram och genererar 25 kilo osynligt avfall. Avfallet uppstår vid vävning och framställning av garn, vid tillverkning av insatsmaterial men framförallt vid tygproduktionen. 

Läs mer om osynligt avfall på https://www.osynligtavfall.se