Internationella e-avfallsdagen 14 oktober

Idag är det International E-Waste Day, dagen då vi uppmärksammar vikten av att återvinna elektronik och batterier!

Elektroniska produkter är en av de snabbast växande avfallskategorierna i världen. Vi i Sverige är bra på att återvinna, men vi kan bli mycket bättre. Gamla mobiltelefoner och batterier är exempel på produkter som gärna blir liggande hemma. Men även små prylar kan innehålla material som går att återvinna, t ex kan ädelmetaller som guld, silver och palladium utvinnas och återanvändas om och om igen. Att vi tar hand om de material som en gång grävts upp är ett fundament för att nå visionen om ett cirkulärt samhälle.

En uppskattning visar att vi har hela 5 kilo elavfall per person som ligger hemma och skräpar! Lägg det på rätt ställe – i återvinningen – så blir det i stället till värdefulla resurser.