2020-07-01

Nordiskt skyltsystem introduceras i Sverige

Skyltsystem Some

Nu börjar en ny era inom avfallshanteringen. Nya avfallssymboler har lanserats som ska bli ett färgglatt och effektivt verktyg för att öka återvinningen.

Ett enhetligt sätt att vägleda i sorteringen gör det lättare att göra rätt. Det saknas idag. Istället har i princip varje kommun eller avfallsbolag sitt eget maner, ytterligare andra symboler finns på förpackningar och på återvinningsstationer. Det blir lätt förvirrande för de som förväntas lämna rätt avfall i rätt kärl. Med inspiration från Danmark lanserar Avfall Sverige därför ett svenskt system, som erbjuds till kommuner och andra avfallshanterare men också till producenter.

”Det nya sopspråket” är tredelat: tydliga symboler kombineras med enhetliga namn på olika avfallsslag och vägledande färger. Rött signalerar exempelvis farligt avfall, orange är elavfall, mörkgrönt styr trädgårdsavfallet rätt, och lila betyder plastavfall. Systemet är tänkt att kunna användas vid fastighetsnära insamling, på återvinningsstationer, återvinningscentraler, på sopkärl, i soprum, vid insamling på stan och på förpackningar. 

Läs mer om skyltsystemet hos Avfall Sverige.

2024-06-11

Så får du matavfallspåsen att hålla bättre i sommar

Nyligen infördes en lag som kräver att matavfall ska sorteras separat. Många har dock redan erfarenhet av att sorter…

Läs mer

2024-05-16

Kunskapen om källsortering ökar

Tre av fyra känner till att de har skyldighet att källsortera och lämna förpackningar till återvinning. Och betydlig…

Läs mer

2024-05-03

Så ska du göra med plastkorken på pappersförpackningen

Det är med anledning av ny EU-lagstiftning, som träder i kraft 1 juli 2024, som korkarna numer sitter fast på plastf…

Läs mer

2024-04-25

Nu får du inte längre elda upp ditt trädgårdsavfall

Från och med den 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser och det är inte längre tillåtet att elda grenar, löv och ann…

Läs mer

2024-04-16

Illegal dumpning av avfall på återvinningsstationer

Dumpning av avfall, som inte är förpackningar, på återvinningsstationer är ett problem för många kommuner. Det skapa…

Läs mer

2024-03-25

Släng inte dina äggskal i påsk, anledningarna är många

Det sägs att vi i Sverige, i runda slängar, äter 70 miljoner ägg under påskveckan och näst intill alltid kastar vi ä…

Läs mer