Ny guide gör det lättare att bygga med återbruk

Bristande kunskaper är ett skäl till att återanvändning av byggmaterial fortfarande är ovanligt. Det ska en ny guide, riktad mot privatpersoner, från Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet ändra på.

Byggsektorn i Sverige genererar cirka 12 miljoner ton avfall varje år. Mycket av det som slängs skulle kunna återanvändas, enligt undersökningar som gjorts på återvinningscentraler. På så sätt nyttjar man resurserna bättre och minskar klimatpåverkan från resursutvinning, produktion och avfallshantering. Bristande kunskaper är ett skäl till att återanvändning av byggmaterial fortfarande är ovanligt. Något Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet vill ändra på.

Nu finns Byggåterbruksguiden som är riktad till privatpersoner som vill använda begagnade byggvaror eller vill veta om fönster, dörrar och annat de har i sina bostäder är lämpliga för återbruk.

Guiden omfattar ett 70-tal produkter – från fundament till taknock – och ger tips på hur man känner igen farliga material och om hur man sorterar avfallet. Den presenterar också aktörer över hela landet som man kan vända sig till, antingen man vill köpa eller lämna byggvaror för återbruk.

Här kan du läsa mer och ladda ner Byggåterbruksguiden