2022-01-31

Ny guide gör det lättare att bygga med återbruk

Skaermavbild 2022 01 26 Kl 143226

Bristande kunskaper är ett skäl till att återanvändning av byggmaterial fortfarande är ovanligt. Det ska en ny guide, riktad mot privatpersoner, från Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet ändra på.

Byggsektorn i Sverige genererar cirka 12 miljoner ton avfall varje år. Mycket av det som slängs skulle kunna återanvändas, enligt undersökningar som gjorts på återvinningscentraler. På så sätt nyttjar man resurserna bättre och minskar klimatpåverkan från resursutvinning, produktion och avfallshantering. Bristande kunskaper är ett skäl till att återanvändning av byggmaterial fortfarande är ovanligt. Något Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet vill ändra på.

Nu finns Byggåterbruksguiden som är riktad till privatpersoner som vill använda begagnade byggvaror eller vill veta om fönster, dörrar och annat de har i sina bostäder är lämpliga för återbruk.

Guiden omfattar ett 70-tal produkter – från fundament till taknock – och ger tips på hur man känner igen farliga material och om hur man sorterar avfallet. Den presenterar också aktörer över hela landet som man kan vända sig till, antingen man vill köpa eller lämna byggvaror för återbruk.

Här kan du läsa mer och ladda ner Byggåterbruksguiden

2024-06-11

Så får du matavfallspåsen att hålla bättre i sommar

Nyligen infördes en lag som kräver att matavfall ska sorteras separat. Många har dock redan erfarenhet av att sorter…

Läs mer

2024-05-16

Kunskapen om källsortering ökar

Tre av fyra känner till att de har skyldighet att källsortera och lämna förpackningar till återvinning. Och betydlig…

Läs mer

2024-05-03

Så ska du göra med plastkorken på pappersförpackningen

Det är med anledning av ny EU-lagstiftning, som träder i kraft 1 juli 2024, som korkarna numer sitter fast på plastf…

Läs mer

2024-04-25

Nu får du inte längre elda upp ditt trädgårdsavfall

Från och med den 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser och det är inte längre tillåtet att elda grenar, löv och ann…

Läs mer

2024-04-16

Illegal dumpning av avfall på återvinningsstationer

Dumpning av avfall, som inte är förpackningar, på återvinningsstationer är ett problem för många kommuner. Det skapa…

Läs mer

2024-03-25

Släng inte dina äggskal i påsk, anledningarna är många

Det sägs att vi i Sverige, i runda slängar, äter 70 miljoner ägg under påskveckan och näst intill alltid kastar vi ä…

Läs mer