2021-02-18

Så mycket avfall genererar EU-medborgaren

Eu Fb Municipal Waste 19

Den genomsnittlige EU-medborgaren genererade 502 kg avfall under 2019. Men skillnaderna är stora mellan länderna.

Mest avfall uppstod enligt statistiken i Danmark, 844 kg per invånare och minst i Rumänien, 280 kg. Sverige placerar sig i den nedre halvan med 449 kg per person.

Mängden återvunnet avfall nådde nya rekord 2019. Under de senaste åren har mängden återvunnet avfall (materialåtervinning och biologisk återvinning) nästan tredubblats från 37 miljoner ton (87 kg per person) 1995 till 107 miljoner ton (239 kg per person) 2019.

Sedan 1995 har mängden kommunalt avfall som gått till energiåtervinning i EU fördubblats från 30 miljoner ton (70 kg per person) till 60 miljoner ton (134 kg per person) år 2019.

Även om det genereras något mer avfall har den totala mängden avfall som hamnar på deponier i EU mer än halverats sedan 1995: från 121 miljoner ton (286 kg per person) 1995 till 54 miljoner ton (120 kg per person) år 2019.

Läs mer om den europeiska avfallsstatistiken hos Eurostat

Bilder från Eurostat

2024-06-11

Så får du matavfallspåsen att hålla bättre i sommar

Nyligen infördes en lag som kräver att matavfall ska sorteras separat. Många har dock redan erfarenhet av att sorter…

Läs mer

2024-05-16

Kunskapen om källsortering ökar

Tre av fyra känner till att de har skyldighet att källsortera och lämna förpackningar till återvinning. Och betydlig…

Läs mer

2024-05-03

Så ska du göra med plastkorken på pappersförpackningen

Det är med anledning av ny EU-lagstiftning, som träder i kraft 1 juli 2024, som korkarna numer sitter fast på plastf…

Läs mer

2024-04-25

Nu får du inte längre elda upp ditt trädgårdsavfall

Från och med den 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser och det är inte längre tillåtet att elda grenar, löv och ann…

Läs mer

2024-04-16

Illegal dumpning av avfall på återvinningsstationer

Dumpning av avfall, som inte är förpackningar, på återvinningsstationer är ett problem för många kommuner. Det skapa…

Läs mer

2024-03-25

Släng inte dina äggskal i påsk, anledningarna är många

Det sägs att vi i Sverige, i runda slängar, äter 70 miljoner ägg under påskveckan och näst intill alltid kastar vi ä…

Läs mer