Så mycket avfall genererar EU-medborgaren

Den genomsnittlige EU-medborgaren genererade 502 kg avfall under 2019. Men skillnaderna är stora mellan länderna.

Mest avfall uppstod enligt statistiken i Danmark, 844 kg per invånare och minst i Rumänien, 280 kg. Sverige placerar sig i den nedre halvan med 449 kg per person.

Mängden återvunnet avfall nådde nya rekord 2019. Under de senaste åren har mängden återvunnet avfall (materialåtervinning och biologisk återvinning) nästan tredubblats från 37 miljoner ton (87 kg per person) 1995 till 107 miljoner ton (239 kg per person) 2019.

Sedan 1995 har mängden kommunalt avfall som gått till energiåtervinning i EU fördubblats från 30 miljoner ton (70 kg per person) till 60 miljoner ton (134 kg per person) år 2019.

Även om det genereras något mer avfall har den totala mängden avfall som hamnar på deponier i EU mer än halverats sedan 1995: från 121 miljoner ton (286 kg per person) 1995 till 54 miljoner ton (120 kg per person) år 2019.

Statistik över de olika behandlingsmetoderna

Läs mer om den europeiska avfallsstatistiken hos Eurostat

 

Bilder från Eurostat