2021-03-09

Så mycket mat slängs i onödan världen över

Knasiga Groensaker

En ny rapport från FN visar att 931 miljoner ton, eller 17 procent, av all mat som finns tillgänglig för konsumenter, antingen i hemmen, på restaurangerna eller i affärerna, hamnar i soporna. Det motsvarar 23 miljoner fullastade 40-tons lastbilar. Skulle man ställa dessa mot varandra skulle de gå 7 gånger runt jorden.

I rapporten beräknas matsvinn stå för 8-10 procent av världens utsläpp av växthusgaser och om matsvinn hade varit ett land hade det varit den tredje största utsläpparen i världen efter USA och Kina, enligt Wrap som varit delaktiga i att fram rapporten.

Om rapporten

Rapportförfattarna har använt matavfallsdata från 54 länder och enligt studien så är matsvinnet ett globalt problem, som berör både fattiga och rika länder. Statistiken är hämtad från 2019.

Här kan du läsa hela rapporten (på engelska)

2024-06-11

Så får du matavfallspåsen att hålla bättre i sommar

Nyligen infördes en lag som kräver att matavfall ska sorteras separat. Många har dock redan erfarenhet av att sorter…

Läs mer

2024-05-16

Kunskapen om källsortering ökar

Tre av fyra känner till att de har skyldighet att källsortera och lämna förpackningar till återvinning. Och betydlig…

Läs mer

2024-05-03

Så ska du göra med plastkorken på pappersförpackningen

Det är med anledning av ny EU-lagstiftning, som träder i kraft 1 juli 2024, som korkarna numer sitter fast på plastf…

Läs mer

2024-04-25

Nu får du inte längre elda upp ditt trädgårdsavfall

Från och med den 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser och det är inte längre tillåtet att elda grenar, löv och ann…

Läs mer

2024-04-16

Illegal dumpning av avfall på återvinningsstationer

Dumpning av avfall, som inte är förpackningar, på återvinningsstationer är ett problem för många kommuner. Det skapa…

Läs mer

2024-03-25

Släng inte dina äggskal i påsk, anledningarna är många

Det sägs att vi i Sverige, i runda slängar, äter 70 miljoner ägg under påskveckan och näst intill alltid kastar vi ä…

Läs mer