Så mycket mat slängs i onödan världen över

En ny rapport från FN visar att 931 miljoner ton, eller 17 procent, av all mat som finns tillgänglig för konsumenter, antingen i hemmen, på restaurangerna eller i affärerna, hamnar i soporna. Det motsvarar 23 miljoner fullastade 40-tons lastbilar. Skulle man ställa dessa mot varandra skulle de gå 7 gånger runt jorden.

I rapporten beräknas matsvinn stå för 8-10 procent av världens utsläpp av växthusgaser och om matsvinn hade varit ett land hade det varit den tredje största utsläpparen i världen efter USA och Kina, enligt Wrap som varit delaktiga i att fram rapporten.

Om rapporten

Rapportförfattarna har använt matavfallsdata från 54 länder och enligt studien så är matsvinnet ett globalt problem, som berör både fattiga och rika länder. Statistiken är hämtad från 2019.

Här kan du läsa hela rapporten (på engelska)