2021-04-09

Svenskarna fortsätter att återvinna allt mer elektronik

Elavfall

Trots ett år av pandemi fortsätter insamlingen av elektronik att öka. Totalt samlade vi in 155 721 ton elavfall i Sverige under 2020, och det motsvarar ungefär 15 kilo per person, eller i runda slängar 67 miljoner elprodukter. Det är en ökning med 5,5 procent jämfört med 2019. Den största ökningen står fraktionen kyl och frys för, med 14 procent, visar statistik från El-Kretsen.

El-Kretsen är Sveriges största nationella insamlingssystem för elektronik, batterier och ljuskällor. Insamlingen sker i samarbete med landets alla kommuner och deras insamlingsplatser, samt butiker och batteriholkar.

Inom hemelektronikbranschen steg värdet av den totala försäljningen med 12 procent jämfört med 2019 och allra mest sticker TV ut med en ökning om 29 procent. Årets försäljningsökning kan ha en viss korrelation med insamlat avfall eftersom vi också såg en markant ökning av insamlingen under pandemins första fas. En slutsats var att folk som jobbade hemifrån tog sig tid att rensa i sina förråd och besöka återvinningen. Vi brukar se en ökad insamling under sommarmånaderna, men under 2020 kom den tidigare.

Vad har Täby, Åmål, Sotenäs, Simrishamn och Åsele gemensamt? De ligger alla i topp när det kommer till insamlade kilon elavfall per invånare. Vill du se hur insamlingen såg ut i din kommun, vilka prylar lämnas det in mest och minst av, och hur ligger ni till i relation till hela riket? Eller vill du veta mer om hur insamling och återvinning går till? På Kunskapsrummet.com hittar du El-Kretsens statistik, fakta och intressanta artiklar om hållbarhet och utveckling.

2024-06-11

Så får du matavfallspåsen att hålla bättre i sommar

Nyligen infördes en lag som kräver att matavfall ska sorteras separat. Många har dock redan erfarenhet av att sorter…

Läs mer

2024-05-16

Kunskapen om källsortering ökar

Tre av fyra känner till att de har skyldighet att källsortera och lämna förpackningar till återvinning. Och betydlig…

Läs mer

2024-05-03

Så ska du göra med plastkorken på pappersförpackningen

Det är med anledning av ny EU-lagstiftning, som träder i kraft 1 juli 2024, som korkarna numer sitter fast på plastf…

Läs mer

2024-04-25

Nu får du inte längre elda upp ditt trädgårdsavfall

Från och med den 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser och det är inte längre tillåtet att elda grenar, löv och ann…

Läs mer

2024-04-16

Illegal dumpning av avfall på återvinningsstationer

Dumpning av avfall, som inte är förpackningar, på återvinningsstationer är ett problem för många kommuner. Det skapa…

Läs mer

2024-03-25

Släng inte dina äggskal i påsk, anledningarna är många

Det sägs att vi i Sverige, i runda slängar, äter 70 miljoner ägg under påskveckan och näst intill alltid kastar vi ä…

Läs mer