Svenskarna fortsätter att återvinna allt mer elektronik

Trots ett år av pandemi fortsätter insamlingen av elektronik att öka. Totalt samlade vi in 155 721 ton elavfall i Sverige under 2020, och det motsvarar ungefär 15 kilo per person, eller i runda slängar 67 miljoner elprodukter. Det är en ökning med 5,5 procent jämfört med 2019. Den största ökningen står fraktionen kyl och frys för, med 14 procent, visar statistik från El-Kretsen.

El-Kretsen är Sveriges största nationella insamlingssystem för elektronik, batterier och ljuskällor. Insamlingen sker i samarbete med landets alla kommuner och deras insamlingsplatser, samt butiker och batteriholkar.

Inom hemelektronikbranschen steg värdet av den totala försäljningen med 12 procent jämfört med 2019 och allra mest sticker TV ut med en ökning om 29 procent. Årets försäljningsökning kan ha en viss korrelation med insamlat avfall eftersom vi också såg en markant ökning av insamlingen under pandemins första fas. En slutsats var att folk som jobbade hemifrån tog sig tid att rensa i sina förråd och besöka återvinningen. Vi brukar se en ökad insamling under sommarmånaderna, men under 2020 kom den tidigare.

Vad har Täby, Åmål, Sotenäs, Simrishamn och Åsele gemensamt? De ligger alla i topp när det kommer till insamlade kilon elavfall per invånare. Vill du se hur insamlingen såg ut i din kommun, vilka prylar lämnas det in mest och minst av, och hur ligger ni till i relation till hela riket? Eller vill du veta mer om hur insamling och återvinning går till? På Kunskapsrummet.com hittar du El-Kretsens statistik, fakta och intressanta artiklar om hållbarhet och utveckling.