2021-10-29

Tre av nio materialåtervinningsmål för förpackningar nåddes 2020

Forpacknings Alla Materialslag

Förra året använde Sverige nära 1,4 miljoner ton förpackningar till varor och transporter. Det visar ny statistik över landets förpackningsavfall. Siffrorna visar också att 61 procent av allt förpackningsavfall blev materialåtervunnet.

Häromdagen presenterade Naturvårdsverket statistik över förpackningsavfallet. Statistiken visar att tre av de nio nationella materialåtervinningsmålen för förpackningar uppfylldes 2020. Målen nåddes för förpackningar som är gjorda av glas, järnbaserad metall (stål) och aluminium (inklusive pantburkar).

Läs mer hos Naturvårdsverket

2024-06-11

Så får du matavfallspåsen att hålla bättre i sommar

Nyligen infördes en lag som kräver att matavfall ska sorteras separat. Många har dock redan erfarenhet av att sorter…

Läs mer

2024-05-16

Kunskapen om källsortering ökar

Tre av fyra känner till att de har skyldighet att källsortera och lämna förpackningar till återvinning. Och betydlig…

Läs mer

2024-05-03

Så ska du göra med plastkorken på pappersförpackningen

Det är med anledning av ny EU-lagstiftning, som träder i kraft 1 juli 2024, som korkarna numer sitter fast på plastf…

Läs mer

2024-04-25

Nu får du inte längre elda upp ditt trädgårdsavfall

Från och med den 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser och det är inte längre tillåtet att elda grenar, löv och ann…

Läs mer

2024-04-16

Illegal dumpning av avfall på återvinningsstationer

Dumpning av avfall, som inte är förpackningar, på återvinningsstationer är ett problem för många kommuner. Det skapa…

Läs mer

2024-03-25

Släng inte dina äggskal i påsk, anledningarna är många

Det sägs att vi i Sverige, i runda slängar, äter 70 miljoner ägg under påskveckan och näst intill alltid kastar vi ä…

Läs mer