Tre av nio materialåtervinningsmål för förpackningar nåddes 2020

Förra året använde Sverige nära 1,4 miljoner ton förpackningar till varor och transporter. Det visar ny statistik över landets förpackningsavfall. Siffrorna visar också att 61 procent av allt förpackningsavfall blev materialåtervunnet.

Häromdagen presenterade Naturvårdsverket statistik över förpackningsavfallet. Statistiken visar att tre av de nio nationella materialåtervinningsmålen för förpackningar uppfylldes 2020. Målen nåddes för förpackningar som är gjorda av glas, järnbaserad metall (stål) och aluminium (inklusive pantburkar).

Läs mer hos Naturvårdsverket