Uppdaterad sopskola

Sedan flera år driver Avfall Sverige sopskolan.se, en webbplats med skolmaterial för skolår 7-9. Nu är sidan uppdaterad med den senaste kunskapen!

Sopskolan.se är ett hjälpmedel för dig som lärare att föra in begreppet hållbar utveckling i din undervisning. Webbplatsen innehåller fakta, frågesporter, värderingsövningar och mycket annat riktat till elever. Sopskolan.se är uppdelat på att förebygga avfall, att materialåtervinna och att utforska farligt avfall.

På sidan finns också en speciell flik för lärare som berättar mer om hur man får in frågorna i sin undervisning och med koppling till läroplanen. Där finns också lektionsexempel med övningar och experiment.

Du hittar allt på sopskolan.se