2020-02-24

Uppdaterad sopskola

Skaermavbild 2020 02 24 Kl 120729

Sedan flera år driver Avfall Sverige sopskolan.se, en webbplats med skolmaterial för skolår 7-9. Nu är sidan uppdaterad med den senaste kunskapen!

Sopskolan.se är ett hjälpmedel för dig som lärare att föra in begreppet hållbar utveckling i din undervisning. Webbplatsen innehåller fakta, frågesporter, värderingsövningar och mycket annat riktat till elever. Sopskolan.se är uppdelat på att förebygga avfall, att materialåtervinna och att utforska farligt avfall.

På sidan finns också en speciell flik för lärare som berättar mer om hur man får in frågorna i sin undervisning och med koppling till läroplanen. Där finns också lektionsexempel med övningar och experiment.

Du hittar allt på sopskolan.se

2023-11-20

Sorteringsblad på 33 olika språk

För att göra det lätt att sortera rätt har vi tagit fram sorteringsblad på flera olika språk. Materialet är fritt at…

Läs mer

2023-11-18

Europa minskar avfallet-veckan är här

”Europa minskar avfallet”, European Week for Waste Reduction, är den största kampanjen för att öka medvetenheten om…

Läs mer

2023-11-16

Nu kan dubbelt så många plastförpackningar återvinnas

Den 15 november invigdes Svensk Plaståtervinning den nya anläggningen Site Zero i Motala. Den är världens största so…

Läs mer

2023-11-13

Välkommen till nya sopor.nu

Känner du inte riktigt igen dig? Du är helt rätt - sopor.nu har fått ett modernare utseende och förbättrade funktio…

Läs mer

2023-11-12

Varför ska jag sortera batterier?

Batterier kan innehålla kvicksilver, kadmium och bly - ämnen som orsakar stor skada om de kommer ut i naturen.

Läs mer

2023-10-16

Svenska folkets källsortering minskade växthusgasutsläppen med 500 000 ton under 2022

Den höga viljan att källsortera förpackningar i Sverige har stor effekt på utsläppen av växthusgaser. Det visar ny s…

Läs mer